loading

Veebisaidi kasutamistingimused

Sellel leheküljel (koos sellel viidatud dokumentidega) on toodud meie veebisaidi UTILEV kasutustingimused olenemata sellest, kas olete külaline või registreeritud kasutaja. Enne kui hakkate veebisaiti kasutama, lugege need kasutustingimused hoolikalt läbi. Meie veebisaiti kasutades näitate, et olete nõus nende kasutustingimustega ja nõustute neid järgima. Kui Te pole nõus nende kasutustingimustega, hoiduge meie veebisaidi kasutamisest.

Meist

UTILEV on sait, mida haldab Hyster-Yale Materials Handling Limited ("Meie"). Oleme registreeritud Inglismaal ja Walesis ettevõtlusnumbri 02636775 all; meie registreeritud kontor ja põhiaadress asuvad:
Centennial House,
Building 4.5,
Frimley Business Park,
Frimley,
Surrey,
GU16 7SG,
United Kingdom

Juurdepääs meie saidile

Juurdepääs meie saidile on lubatud ainult ajutiselt ja me jätame endale õiguse annulleerida või muuta meie poolt pakutavaid teenuseid meie saidilt ilma etteteatamiseta (vt altpoolt). Me pole vastutavad, kui meie sait pole ükskõik millisel põhjusel kättesaadav ükskõik kuna ja ükskõik kui pikaks ajaks.

Aeg-ajalt võime registreeritud kasutajatele piirata juurdepääsu meie saidi mõningatele osadele või kogu saidile.

Kui kasutate meie saiti, peate nõustuma meile vastuvõetava UTILEV-i kasutuspoliitika tingimustega.

Kui te valite või olete saanud kasutaja identifitseerimiskoodi, parooli või ükskõik millise osa infot, mis on meie turvaprotseduuride osa, peate sellist infot käsitlema konfidentsiaalsena, ja ei tohi seda avaldada ühelegi kolmandale poolele. Meil on õigus blokeerida ükskõik milline kasutaja identifitseerimiskood või parool, sõltumata sellest, kas see on valitud teie poolt või määratud meie poolt ükskõik kuna, kui meie arvates olete eiranud ükskõik millist nende kasutustingimuste tingimust.

Te vastutate kõigi ümberseadmiste tegemise eest, mis on vajalikud meie saidile teiepoolseks juurdepääsuks. Te vastutate ka selle eest, et kõik inimesed, kes pääsevad meie saidile läbi teie internetiühenduse on teadlikud neist tingimustest ja nõustuvad nendega.  

Intellektuaalomandi õigused

Meie oleme meie saidil ja sellel avaldatud kõigi intellektuaalomandi õiguste ja materjalide omanik või kontsessionäär. Need tööd on kaitstud kõigi autoriõiguste seaduste ja lepingutega kogu maailmas. Kõik sellised õigused on kaitstud.

Te võite ühe koopia välja trükkida ja võite väljavõtteid alla laadida ükskõik milliselt meie saidi leheküljelt oma isklikuks teabeks ja võite juhtida teiste tähelepanu oma organisatsioonis materjalile, mis on kirjendatud meie saidil.  

Te ei tohi muuta ühtegi ükskõik mil viisil välja trükitud või alla laaditud paber- ega digitaalkoopiat ja te ei tohi kasutada ühtegi illustratsiooni, fotot, videot või helistringi ega ühtegi graafilist kujutist eraldi sellega seonduvast tekstist.

Meie seisundit (nagu ükskõik millist identifitseeritud kaasaaitajat) meie saidi materjalide autoritena tuleb alati tunnustada.

Te ei tohi kasutada ühtegi meie saidi materjalide osa äriotstarbel, omamata litsentsi meilt või meie litsentsiaaridelt seda teha.

Kui te trükite välja, kopeerite või laadite alla ükskõik millise meie saidi osa, rikkudes neid kasutustingimusi, siis kaotate kohe oma õigused meie saiti kasutada, ja peate meie valikul tagastama või hävitama kõik koopiad teie poolt tehtud materjalidest.

Meie saidil kirjendatud info usaldusväärsus

Meie saidil kirjendatud seletused ja muu materjal on ette nähtud nõuannena, mille usaldusväärsusele ei tohiks tugineda. Seetõttu ütleme lahti kogu vastutusest ja kõigist kohustustest, mis tulenevad sellisest materjalist lähtuvast usaldusväärsust, sõltumata sellest, kas seda kasutab meie saidi külastaja või ükskõik kes, kes võib olla informeeritud selle sisust.

Meie sait muutub korrapäraselt

Meie eesmärgiks on värskendada oma saiti korrapäraselt ja võime muuta ükskõik kuna selle sisu. Vajaduse tekkimisel võime peatada juurdepääsu meie saidile või sulgeda selle määramatuks ajaks. Ükskõik milline materjal meie saidil võib olla vananenud ükskõik millisel ajahetkel ja meil puudub kohustus värskendada selliseid materjale.

Meie vastutus

Meie saidil kuvatav materjal antakse ilma mingi garantii, tingimuste või õigustusteta selle täpsuse kohta. Seadusega lubatud ulatuses meie, meie äriühingute grupi muud liikmed ja meiega ühendatud kolmandad pooled välistame käesolevaga sõnaselgelt:

  • Kõik seisundid, garantiid ja muud tingimused, mis võivad miskil viisil olla mõjutatud seadusest, üldisest õigusest või omandiõigusest.
  • Igasuguse vastutuse ükskõik milliste otseste, kaudsete või põhjuslike kahjude või kahjustuste eest ükskõik millisele kasutajale seoses meie saidiga või seoses kasutamisega, võimatusega kasutada või meie saiti, meie saidiga lingitud ükskõik milliste veebisaitide ja meie saidil kirjendatud materjalide kasutamise tulemuste eest, sh:
  • sissetuleku või tulu kaotus;
  • ameti kaotus;
  • kasumi või lepingute kaotus;
  • ette aimatavate säästude kaotus;
  • andmete kaotus;
  • maineväärtuse kaotus;
  • raisatud aeg juhtimiseks/korraldamiseks või kontoriaeg ja

kas põhjustatuna õiguserikkumisest (k.a hooletusse jätmisest), lepingu murdmisest või muul viisil, isegi kui see oli ettenähtav.

See ei mõjuta meie vastutust surma või inimeste vigastuste eest, mis tulenes meie hooletusest, ega meie vastutust petturliku vääresitamiste eest või tahtlikest moonutustest põhimõttelistes küsimustes ega muust vastustusest, mida ei saa välistada või piirata kohaldatavast seadusest lähtudes.

Info teie ja teie meie saidi külastuste kohta

Me töötleme infot teie kohta vastavalt meie privaatsuspoliitikale.  Meie saiti kasutades te nõustute sellise töötlusega ja kinnitate, et kõik teie poolt esitatud andmed on täpsed.

Materjalide üleslaadimine meie saidile

Millal iganes te kasutate funktsiooni, mis lubab teil materjali meie saidile üles laadida, või loote kontakti teiste saidi kasutajatega, peate nõustuma sisu standarditega, mis on määratud meiepoolse vastuvõetava kasutamise poliitikaga.  Te garanteerite, et iga selline kaastöö vastab neile standarditele ja te vabastate meid igasugusest vastutusest sellise garantii rikkumise korral.

Ükskõik millist meie saidile üleslaaditud materjali loetakse teile mittekuuluvaks ja meil on õigus seda materjali kasutada, kopeerida, jagada ja avaldada kolmandatele pooltele ükskõik millisel eesmärgil. Meil on samuti õigus avaldada teie identiteet ükskõik millisele kolmandale poolele, kes kaebab, et ükskõik milline teie poolt kirjendatud või üleslaaditud materjal meie saidile kujutab endast nende intellektuaalomandi õiguse rikkumist või rikub nende õigust privaatsusele.

Me pole vastutavad ega oma kohustusi ühegi kolmanda poole ees teie poolt või ükskõik millise teise meie saidi kasutaja poolt kirjendatud materjali sisu või täpsuse eest.

Meil on õigus eemaldada igasugune materjal või postitus, mida te teete meie saidil, kui arvame, et selline materjal ei vasta meie vastuvõetava kasutamise poliitika sisu standardites sätestatuga.

Viirused, häkkimine ja muud rünnakud

Te ei tohi väärkasutada meie saiti, sokutades sinna teadvalt viirusi, "troojalasi", ussviirusi, loogikapomme või muid materjale, mis on kuritahtlikud või tehniliselt ohtlikud. Te ei tohi teha katset saada volitamata juurdepääsuks meie saidile, serverile, kuhu meie saiti salvestatakse, ega ühelegi muule serverile, arvutile või andmebaasile, mis on ühendatud meie saidiga. Te ei tohi rünnata meie saiti, kasutades teenuse tõkestamise rünnet või hajutatud teenuse tõkestamise rünnet.

Me teatame igast sellisest rikkumisest vastavatele õiguskaitseasutusele ja teeme koostööd nende asutustega, avaldades neile teie identiteedi. Sellise rikkumise korral kaotate koheselt meie saidi kasutamise õiguse.

Me pole vastutavad ükskõik milliste kahjude või kahjustuste eest, mis on põhjustatud hajutatud teenuse tõkestamise ründe, viiruste või teiste tehniliselt kahjulike materjalide poolt, mis võivad nakatada teie arvutiseadmeid, arvutiprogramme, andmeid või muid teie omanduses olevat materjali selle tõttu, et kasutasite meie saiti seal asuvate ükskõik milliste postitatud materjalide või seal asuvate ja lingitud veebisaitide allalaadimisteks.

Linkimine meie saidile

Te võite linkida end meie koduleheküljele, korraldades asja nii, et see oleks aus ja seaduslikult lubatud, ei kahjustaks meie reputatsiooni ega ei kasutaks selle eeliseid, kui te ei tohi tekitada linki sellisel viisil, nagu pakutaks mõnesugust ühendust, heakakiitu või žireerimist meie poolt, kus seda pole.

Te ei tohi luua linki ühegilt veebisaidilt, mis ei kuulu teie omandusse.

Meie saiti ei tohi raamistada ühegi muu teise saidiga, te ei tohi luua linki ühegi meie saidi osaga peale kodulehe. Me jätame endale õiguse võtta linkimisluba ära ette hoiatamata. Veebisait, kus te lingite, peab vastama kõigis osades sisu standarditele, mis on määratud meie vastuvõetava kasutamise poliitikaga.

Kui soovite materjali ükskõik millisel muul viisil (erinevalt ülalöeldust) kasutada, siis pöörduge oma sooviga aadressil marketing@utilev.com

Lingid meie saidilt

Kus meie sait sisaldab linke teistele saitidele ja ressurssidele, mis on antud kolmandate poolte poolt, siis on need teile ainult teabeks. Meil puudub kontroll nende saitide sisu või ressursside üle ja me ei kanna mingit vastutust nende eest ega kahjude või kahjustuste eest, mis võivad teile tekkida nende kasutamisest.

Jurisdiktsioon ja kohaldatav õigus

Inglise kohtutel on lihtjurisdiktsioon meie saidi külastusest, sellega seoses olevate või sellest tulenevate hagide üle, kuigi me säilitame õiguse võtta kasutlusele menetlus teie vastu nende õiguste rikkumise eest teie asukohariigis või ükskõik millises muus vastavas riigis.  

Need kasutustingimused ja ükskõik milline vaidlus või nõue, mis tuleneb sellest või seotuna sellega seoses teema või käsitlusalaga või moodustus (k.a mittelepingulised vaidlused või nõuded) alluvad ja tõlgendatakse vastavalt Inglise ja Walesi õiguse kohaselt.

Kaubamärgid

Nimed Hyster®, Yale® ja UTILEV® vastavad kujundused, logod ja nendega seotud märgid on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad Hyster-Yale Group, Inc.'le või selle tütarettevõtetele, haruettevõtetele või teistele selliste märkide omanikele. Kõik õigused kaitstud.

Muutused

Me võime need kasutustingimused ükskõik kuna üle vaadata, parandades seda lehekülge. Teilt oodatakse, et te kontrolliksite aeg-ajalt seda lehekülge, et jälgida muudatusi, mida me teeme, kuna need on teile siduvad. Mõned kasutustingimustes olevad sätted võivad olla asendatud sätete või teadetega, mis võivad olla ka avaldatud ükskõik kus meie saidil.

Teie mured

Kui teil tekib muresid meie saidil nähtavale ilmuvate materjalide suhtes, võtke meiega ühendust aadressil marketing@utilev.com

Täname Teid meie saidi külastamise eest.